UWAGA!!! Oferta edukacyjna Zaspołu Szkół w Bielicach dla wszystkich zainteresowanych!

 OFERTA EDUKACYJNA
ZESPOŁU SZKÓŁ W BIELICACH


Technikum

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ >>

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH>>

TECHNIK LOGISTYK >>

TECHNIK HODOWLI KONI>>

TECHNIK ROLNIK >>

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI >>

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH>>

TECHNIK WETERYNARZ>>

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ>>

We wszystkich Technikach szkoła zapewnia odbycie praktyk zawodowych.

 


Liceum Ogólnokształcące

OGÓLNE Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII >>

POŻARNICZE (MUNDUROWA)>>

WOJSKOWE (MUNDUROWA) >>

 


Szkoła Branżowa I Stopnia

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:

KUCHARZ >>

KIEROWCA - MECHANIK >>

ROLNIK >>

MECHANIK – OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH>>

We wszystkich typach szkół zapewniamy kształcenie praktyczne.

 


kontakt:
tel: (52) 315 59 60
(52) 315 04 92
fax: wew: 139
e-mail:
sekretariat@zs-bielice.pl
Rajd Weteranów SzosRegionalne Targi Rolne


MEN


Kuratorium Oświaty


Centralna Komisja Egzaminacyjna


Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna


Starostwo Powiatowe w Mogilnie


Gmina Mogilno

Współpracujemy z:


schronisko Szrenica


schronisko Dom Śląski


schronisko Samotnia


Fundacja Powiatu Mogileńskiego

Copyright © 2011 ŁJ SM