UWAGA!!! Nowa strona ZS Bielice - witamy!!

 


 

Kursy i szkolenia

Centrum Kształcenia Praktycznego
przy Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach
ogłasza nabór uczestników na kursy:


  • pedagogiczny - 600 zł.
  • bhp - 150 zł.
  • kombajnisty - 400 zł.
  • ochrony roślin - 90 zł.
  • agroturystyczny - 800 zł.
  • kelner - barman - 900 zł.
  • mała gastronomia z elementami prowadzenia działalności gospodarczej - 850 zł.
  • poliglota na wsi - 600 zł.
  • z komputerem na ty - 600 zł

Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu (52)3155960, wew. 119. Pod tym samym numerem można uzyskać informacje dotyczące programu kursu i czasu trwania.

Nowe kursy kwalifikacyjne

Zgodnie ze zmianami w systemie kształcenia zawodowego Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach od 1 września 2013r. organizuje bezpłatne kursy kwalifikacyjne zawodowe, w ramach następujących kwalifikacji:
- T.11 – Planowanie i realizowanie usług w recepcji
- A.35 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
- R.3 – Prowadzenie produkcji rolniczej
- T.13 – Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
- T.6 – Sporządzanie potraw i napojów
- R.19 – Organizacja chowu i hodowli koni.

 Ukończenie kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu zawodowego zewnętrznego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku.
Po ukończeniu kursu słuchacz może podjąć naukę na kolejnych kursach kwalifikacyjnych w celu otrzymania dyplomu w zakresie danego zawodu.

Podanie o przyjęcie na kurs kwalifikacyjny

kontakt:
tel: (52) 315 59 60
(52) 315 04 92
fax: wew: 139
e-mail:
sekretariat@zs-bielice.pl
Rajd Weteranów SzosRegionalne Targi Rolne


MEN


Kuratorium Oświaty


Centralna Komisja Egzaminacyjna


Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna


Starostwo Powiatowe w Mogilnie


Urząd Miejski w Mogilnie

Współpracujemy z:


Fundacja Powiatu Mogileńskiego


schronisko Szrenica


schronisko Dom Śląski


schronisko Samotnia


Copyright © 2011 ŁJ SM