UWAGA!!! Nowa strona ZS Bielice - witamy!!

 


Sukcesy  uczniów Zespołu Szkół w Bielicach w Centralnej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

        Jakub Bartkowiak został laureatem a Weronika Myka, Przemysław Pokorski i Michał Behnke-  finalistami etapu centralnego  Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.
W dniach 1-2 czerwca 2012 r.  w Zespole Szkół Rolniczych im. Stanisława Staszica w Miętnem k. Garwolina odbył się finał XXXVI edycji Centralnej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Wzięło w niej udział 217 uczestników - reprezentantów szkół o profilach rolniczych i żywieniowych- wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych i okręgowych spośród ok. 22 tysięcy  uczniów z całej Polski biorących udział w eliminacjach I stopnia. W tym gronie znalazło się aż 4 reprezentantów naszej szkoły startujących w czterech blokach tematycznych:

  • W bloku żywienie i gospodarstwo domowe  Jakub Bartkowiak - uczeń klasy IV Technikum Żywienia- uzyskał tytuł laureata
  • W bloku produkcja zwierzęca Weronika Myka - uczennica klasy IV Technikum Rolniczego- uzyskała tytuł finalisty
  • w bloku mechanizacja  rolnictwa - Przemysław Pokorski - uczeń klasy IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa- uzyskał tytuł finalisty
  • w bloku produkcja roślinna -  Michał Behnke - uczeń klasy IV Technikum Rolniczego- uzyskał tytuł finalisty

Do Olimpiady uczniowie zostali przygotowani pod kierunkiem nauczycieli:
Elżbiety Staszewskiej (żywienie) , Agnieszki Jakubowskiej (produkcja zwierzęca) , Romana Bednarza (mechanizacja rolnictwa) i Romana Żółkiewicza (produkcja zwierzęca).
Podczas ogłoszenia wyników przewodniczący Komitetu Centralnego OW i UR - prof. Andrzej Radecki podkreślił, iż  tegoroczny poziom olimpiady był bardzo wysoki,  tym bardziej więc cieszą wysokie wyniki uzyskane przez naszych uczniów.
Laureaci i finaliści otrzymują uprawnienia do wstępu na wybrane kierunki studiów z pominięciem zwykłego trybu rekrutacji, są także zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzające kwalifikacje zawodowe (otrzymują najwyższy wynik).
GRATULUJEMY !

kontakt:
tel: (52) 315 59 60
(52) 315 04 92
fax: wew: 139
e-mail:
sekretariat@zs-bielice.pl
Rajd Weteranów Szos


Regionalne Targi Rolne


MEN


Kuratorium Oświaty


Centralna Komisja Egzaminacyjna


Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna

/
Starostwo Powiatowe w Mogilnie


Urząd Miejski w Mogilnie

Współpracujemy z:


Fundacja Powiatu Mogileńskiego


schronisko Szrenica


schronisko Dom Śląski

/
schronisko Samotnia


Copyright © 2011 ŁJ SM