UWAGA!!! Nowa strona ZS Bielice - witamy!!

 


Gala hakowiczów

25.06.2012r. uczniowie bielickiego liceum: Klaudia Mikołajczyk, Joanna Osada, Sylwia Szczechowicz, Patrycja Nowicka i Rafał Muzyk, pod opieką pani Anny Szalaty uczestniczyli w Gali Finałowej 5 edycji programu Mam Haka na Raka. W uroczystości, która odbyła się w Warszawie w Soho Factory uwzięło udział ponad 90 najbardziej aktywnych drużyn ze szkół z całej Polski, które przygotowały w II etapie programu projekty kampanii społecznej, poświęconej profilaktyce raka jelita grubego. Na gali obecni byli również przedstawiciele mediów, NFZ, Polskiej Unii Onkologii, Studenckiego Towarzystwa Onkologicznego, kuratoriów oświaty, Ministerstwa Zdrowia oraz głównego partnera strategicznego- Glaxo Smith Kline. Nagrody wręczane były w kilku kategoriach: nagroda główna, nagroda mediów, nagroda za działania lokalne, nagroda studentów medycyny i zdrowia publicznego i nagroda „Hakowicza” przyznawana przez dotychczasowych zwycięzców programu. Chociaż bieliccy hakowicze nie zdobyli żadnej z nagród należą się im wyrazy uznania za promowanie postaw prozdrowotnych i duże zaangażowanie w działania lokalne.  Każdy z uczestników otrzymał dyplom, podziękowanie i upominek. Dodatkowo nasza grupa otrzymała z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy książkę i podziękowanie dla opiekuna.

Po części oficjalnej prowadzonej prze Marzenę Rogalską zaproszono uczestników na bankiet i występy polsko-ukraińskiego zespołu Enej.

galeria>>

 

Warsztaty hakowiczów

2 kwietnia 2012r. uczestniczyliśmy w Warsztacie Kreatywnym. Było to obowiązkowe działanie przewidziane dla wszystkich grup  hakowiczów, które awansowały do II etapu MHNR5. O wyznaczonej godzinie zalogowaliśmy się na stronie programu i braliśmy udział w wykładach on-line przygotowujących do projektowania kampanii społecznej. W czasie spotkania ogłoszony został konkurs „Znajdź haka na raka”.

Zadania konkursowe są następujące: spot TV i scenariusz, spot radiowy i scenariusz, plakat, hasło, adres strony kampanii, opis kampanii oraz 6 storyboardów.  Projekt kampanii promującej badanie kolonoskopowe musimy przesłać do 20 kwietnia.

Hura - jest awans!

26 marca ogłoszone zostały wyniki I etapu MHNR5.  Zespół z Bielic awansował do II etapu programu czyli konkursu Znajdź Haka na Raka. Do programu przystąpiło prawie 800 zespołów z całej Polski a do II etapu zakwalifikowało się tylko około 90 drużyn. W grupie najaktywniejszych hakowiczów znalazło się 530 osób.Województwo  kujawsko-pomorskie reprezentować będą oprócz nas  uczestnicy z 5 innych  szkół.

Sprawozdania

5 marca wysłaliśmy drogą internetową wszystkie obowiązkowe i dodatkowe materiały wypracowane przez nas w trakcie działań w regionie.  Wcześniej musieliśmy rozwiazać jeszcze test wiedzy z zakresu nowotworów jelita grubgo. Ocena sprawozdań potrwa do 26 marca.

Wizyta w przedszkolu

W dniu 28 lutego odwiedziliśmy oddział przedszkolny w Bielicach. Rozmawialiśmy z dziećmi na temat zdrowego odżywiania, przygotowaliśmy zabawę edukacyjną Co można zrobić z tego warzywa? oraz zabawy ruchowe zwiazane z warzywami i owocami. Przygotowaliśmy również malowanki tematyczne, które dzieci uzupełniały. Każde dziecko otrzymało jogurt – źródło wapnia, który zapobiega nadmiernemu namnażaniu komórek nabłonka i przez to zmiejsza ryzyko nowotworów jelita grubego. Na zakończenie wspólnie śpiewaliśmy piosenki.

galeria>>

Konkurs

28 lutego odbył się, przygotowany przez nas dla uczniów naszej szkoły,  finał konkursu poświęconego profilaktyce nowotworów jelita grubego. Finałowe miejsca zajęli następujący uczniowie:

Martyna Szpulecka z klasy III c, Martyna Tarczewska  z klasy II a oraz Ilona Krzewina z I TE.

Przekazanie materiałów papierniczych

Jednym z zadań, których realizację zakładał regulamin programu, była zbiórka materiałów papierniczych. Farby, kredki, pisaki, długopisy, bloki itp. materiały zbieraliśmy z szkole, w czasie heppeningów  oraz otrzymaliśmy od sponsorów z Mogilna. 24 lutego pojechaliśmy do Bydgoszczy, gdzie odwiedziliśmy Oddział Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza. Przekazaliśmy zebrane materiały (łącznie 219 sztuk) świetlicy szkolnej oddziału oraz bezpośrednio chorym dzieciom.

galeria>>

Heppeningi

4 lutego, w Dniu Hakowicza pojechaliśmy do  Barcina. Zbieraliśmy podpisy, rozdawaliśmy ulotki, namawialiśmy do skorzystania z dnia otwartego w szpitalach onkologicznych, do wykonywania bezpłatnych badań profilaktycznych, wręczaliśmy przechodniom jabłka- źródło błonnika, który zapobiega rozwojowi nowotworów jelita grubego.


Kolejny, przygotowany przez naszą grupę heppening odbył się 27 lutego w Gębicach. Akcję rozpoczęliśmy w szkole Podstawowej w Gębicach. Przygotowaliśmy dodatkową prezentację na temat wpływu żywienia cżłowieka na zdrowie z uwzględnieniem  przyczyn, objawów i zapobiegania nowotworom jelita grubego. Spotkanie zakończyliśmy quizem, w którym wzięli udział chętni uczniowie. O godzinie 11.15 wyruszylismy ze Szkoły Podstawowej, która mieści się w Marcinkowie, w kierunku Gębic. Po drodze wykrzykiwaliśmy hasła promujące zdrowy styl odżywiania i wykonywanie badań profilaktycznych.  W okolicy rynku w Gębicach rozdawaliśmy ulotki i zbieraliśmy podpisy pod deklarcją.

galeria>>

Zbieranie podpisów

Przez cały czas trwania pierwszego etapu programu zbieraliśmy podpisy pod deklarcją Zachęcę jedną osobę do wykonania badania profilaktycznego.

Udało się nam zebrać łacznie ponad 600 podpisów.

Educkacja dorosłych

Edukację dorosłych rozpoczęliśmy od spotkania zorganizowanego w  naszej szkole dla rodziców  uczniów klas gimnazjalnych i klas ponadgimnazjalnych, które odbyło się 26 stycznia 2012r. Kolejne spotkania przeprowadziliśmy:  7 lutego dla członków Klubu Seniora i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mogilnie oraz  9 lutego dla dorosłych w Szkole Podstawowej w Gębicach. Za każdym razem wykorzystywaliśmy prezentację multimedialną i własnoręcznie zaprojektowane ulotki. Seniorów poczęstowaliśmy również jabłkami, które otrzymaliśmy od sponsora. Zachęcaliśmy w ten sposób do spożywania owoców i warzyw- źródła błonnika, który jest wskazany w profilaktyce raka jelita grubego.

galeria>>

Pierwsze działanie naszego zespołu

Udział w programie zaczęliśmy od przygotowania ulotki profilaktycznej i prezentacji multimedialnej poświęconej chrobom nowotworowym jelita grubego.  Informacje na ten temat uzyskaliśmy korzystając z materiałów dydaktycznych i videolekcji zamieszczonych na stronie internetowej programu.

Przystąpiliśmy do poszukiwania sponsorów, którzy pomogliby nam powielić ulotki. Przygotowaliśmy harmonogram lekcji profilaktycznych w naszej szkole.  Przygotowaliśmy regulamin i testy do konkursu tematycznego. Sukcesywnie przeprowadzaliśmy  spotkania w poszczególnych klasach, kończąc je eliminacjami konkursu na temat nowotworów jelita grubego.

galeria>>

 

W grudniu 2011r. uruchomiona została rejestracja zespołów chętnych do udziału w ogólnopolskim programie dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych Mam Haka na Raka. Program trwa już 5 lat, a tegoroczna edycja poświęcona jest profilaktyce nowotworów jelita grubego. Z naszej szkoły zarejestrowana została grupa uczestników z klasy I LO o profilu dziennikarskim, w składzie: Klaudia Mikołajczyk (lider zespołu), Sylwia Szczechowicz, Patrycja Nowicka, Joanna Osada i Rafał Muzyk.

Zadaniem uczniów jest dotarcie do jak najszerszej grupy ludzi i przekonanie ich do badań profilaktycznych oraz zmiany nawyków żywieniowych, w celu zmniejszenia zachorowalności na raka jelita grubego i śmiertelności z powodu tej choroby. Uczestnicy programu zamierzają zrealizować to zadanie organizując  spotkania z ludźmi ze wszystkich grup wiekowych poczynajac od przedszkolaków a na seniorach kończąc.Będą się posługiwać materiałami dydaktycznymi w postaci prezentacji multimedialnej i ulotek profilaktycznych.

Miejscem wirtualnych spotkań i edukacji wszystkich zarejestrowanych grup jest strona www.mamhakanaraka.pl

 

kontakt:
tel: (52) 315 59 60
(52) 315 04 92
fax: wew: 139
e-mail:
sekretariat@zs-bielice.pl
Rajd Weteranów Szos


Regionalne Targi Rolne


MEN


Kuratorium Oświaty


Centralna Komisja Egzaminacyjna


Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna

/
Starostwo Powiatowe w Mogilnie


Urząd Miejski w Mogilnie

Współpracujemy z:


Fundacja Powiatu Mogileńskiego


schronisko Szrenica


schronisko Dom Śląski

/
schronisko Samotnia


Copyright © 2011 ŁJ SM