UWAGA!!! Nowa strona ZS Bielice - witamy!!

 Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Pani Zofia Śmigielska

pani Zofia Śmigielska

 

 Skład Zarządu Samorządu
przewodniczący
zastępca

sekcja kulturalna

skarbnik
sekcja sportowa
sekcja porządkowa

 

Zadania poszczególnych sekcji Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół     im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach

PRZEWODNICZĄCY:

 • reprezentuje uczniów na forum szkoły i poza nią
 • nadzoruje całość prac samorządu
 • przedstawia dyrekcji i radzie pedagogicznej wnioski dotyczące uczniów
 • zwołuje i prowadzi zabrania Samorządu Uczniowskiego i Samorządów Klasowych
 • zajmuje się bieżącymi problemami uczniów
 • podejmuje decyzje dotyczące działalności finansowej SU
 • przed każdą organizowana imprezą sporządza pisemny bądź graficzny plan, który przedstawia zarządowi oraz dyrekcji

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:

 • raz w miesiącu sporządza listę uczniów czynnie uczestniczących w życiu szkoły
 • dba o porządek w dokumentach SU
 • zajmuje się kontaktami samorządu z nauczycielami (mn. przy organizacji apeli i innych imprez)
 • wykonuje wszystkie obowiązki przewodniczącego w razie jego nieobecności

SKARBNIK:

 • przyjmuje tzw. "podatek na samorząd" i wydaje potwierdzenia uiszczenia opłaty
 • prowadzi ewidencje finansów SU (wpływy i wydatki)

SEKRETARZ:

 • sporządza protokóły z posiedzeń Samorządu Uczniowskiego
 • prowadzi ewidencje korespondencji Zarządu
 • sporządza dokumenty i ogłoszenia wydawane przez samorząd
 • współpracuje z ramienia SU z redaktorami gazetki szkolnej i szkolnego radiowęzła

 SEKCJA PORZĄDKOWA:

 • dba o ład i porządek w szkole
 • sprawuje nadzór nad dyżurami na holu

SEKCJA KULTURALNA:

 • przygotowuje dekoracje auli i holu oraz gazetki szkolne

SEKCJA SPORTOWA:

 • nadzoruje imprezy sportowe w szkole
 • współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego i jest z nimi w stałym kontakcie

kontakt:
tel: (52) 315 59 60
(52) 315 04 92
fax: wew: 139
e-mail:
sekretariat@zs-bielice.pl
Rajd Weteranów SzosRegionalne Targi Rolne


MEN


Kuratorium Oświaty


Centralna Komisja Egzaminacyjna


Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna


Starostwo Powiatowe w Mogilnie


Urząd Miejski w Mogilnie

Współpracujemy z:


Fundacja Powiatu Mogileńskiego


schronisko Szrenica


schronisko Dom Śląski


schronisko Samotnia


Copyright © 2011 ŁJ SM