przetarg nieograniczony na :

Zakup sprzętu diagnostycznego
do szkolnej pracowni pojazdów samochodowych

ogłoszenie
specyfikacja
informacja z otwarcia ofert

wybór oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Zakup komputerów, drukarek, projektorów i tablicy interaktywnej

ogłoszenie
specyfikacja i wzory wymaganych dokumentów

doc                pdf
informacja z otwarcia ofert

wybór oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

ZAKUP I DOSTAWĘ TOKARKI

ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Formularz ofertowy
Specyfikacja techniczna
WTTT do SWIZ
Projekt umowy
Wykaz dostaw
Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Oświadczenie wykonawcy
informacja z otwarcia ofert

wybór oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 

informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu „Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego – ZS w Bielicach”

                                                                                                             

                                                                                                              

                                                                                                          

kontakt:
tel: (52) 315 59 60
(52) 315 04 92
fax: wew: 139
e-mail:
sekretariat@zs-bielice.pl
Rajd Weteranów SzosRegionalne Targi Rolne


MEN


Kuratorium Oświaty


Centralna Komisja Egzaminacyjna


Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna


Starostwo Powiatowe w Mogilnie


Urząd Miejski w Mogilnie

Współpracujemy z:


Fundacja Powiatu Mogileńskiego


schronisko Szrenica


schronisko Dom Śląski


schronisko Samotnia

Copyright © 2011 ŁJ SM