UWAGA!!! Nowa strona ZS Bielice - witamy!!

 


poprzednie edycje:     
2012/2013                   
2011/2012  

Gala podsumowująca VII edycję programu Mam Haka Na Raka

W dniu 6 czerwca 2014r. drużyna HAKOWICZEKz klasy I LO (Aleksandra Fangerog, Jagoda Mądrowska, Anna Waleczkowska, Magdalena Kurdys i Grażyna Urban) uczestniczyła w Gali podsumowującej VII edycję programu Mam Haka Na Raka. Uroczystość odbyła się w Warszawie w Hali Widowiskowo- Sportowej  Torwar, a zaproszone zostały zespoły, które awansowały do II części programu, czyli konkursu Znajdź Haka na Raka oraz przygotowały projekt kampanii społecznej poświęconej profilaktyce chłoniaków. W trakcie Gali wyłoniony został zwycięski projekt oraz wręczone zostały nagrody w 5 kategoriach m. in. Nagroda Internautów, nagroda Honorowego Hakowicza, Nagroda Mediów. Niestety projekt naszych dziewcząt nie został nagrodzony, ale nie zepsuło im to wcale humorów- spotkały mnóstwo znanych osób i świetnie się bawiły.  Całą imprezę prowadzili Marika i Wojciech Jagielski, a po części oficjalnej i wykwintnym lunchu wystąpili z recitalami.

 Poparzeni kawą trzy, Marika i Mezo. Dziewczęta wróciły do Bielic pełne wrażeń, uhonorowane dyplomami i drobnymi upominkami.

Link do strony Kuratorium w Bydgoszczy
http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=4607

galeria>>

 

 

28 lutego skończył się pierwszy etap programu MHNR7.  Jagoda Mądrowska, Aleksandra Fangerog, Grażyna Urban, Anna Waleczkowska i Magdalena Kurdys (zespół hakowiczek z  klasy I LO) przeprowadziły w  czasie dwóch miesięcy działalności  spotkania z rodzicami uczniów ZS w Bielicach oraz SP w Gębicach, zorganizowały  na terenie Gębic i Marcinkowa Dzień Hakowicza, spotkały się z paniami z KGW w Marcinkowie oraz członkami Klubu Seniora i słuchaczami UTW z Mogilna. Edukowały również młodzież z ZS (21 klas) i dzieci z przedszkola Bajka w Gębicach. Na zakończenie akcji przeprowadziły konkurs wiedzy na temat chłoniaków, którego wyniki są następujące: I miejsce- Natalia Zakęś (kl. III b), II miejsce- Mikołaj Lewandowski (kl. II LO s-o) i III miejsce Mikołaj Batkowski (kl. II LO s-o). Wprawdzie oficjalny etap programu już się zakończył, jednak dziewczęta edukują dalej - 4 marca spotkały się z mieszkańcami Kamionka, 7 marca odwiedziły dzieci w przedszkolu w Bielicach, a 8 marca wystąpiły  w Gębickim Ośrodku Kultury przed paniami zaproszonymi  z okazji Dnia Kobiet. Na zakończenie działań w regionach wszystkie zarejestrowane drużyny zobowiązane zostały do zamieszczenia wypracowanych  materiałów edukacyjnych tj. plakatów, ulotek i prezentacji multimedialnych,  szczegółowych sprawozdań, informacji medialnych, zdjęć, filmów i zebranych deklaracji, na  swoich profilach oficjalnej strony programu Mam Haka Na Raka.  17 marca ogłoszone zostaną wyniki- 90 najaktywniejszych zespołów zaproszonych zostanie do udziału w konkursie Znajdź Haka Na Raka. Trzymamy kciuki za nasze dziewczyny!!!!

galerie>>: edukacja pań z KGW w Marcinkowie,                edukacja przedszkolaków
                    edukacja seniorów,                   edukacja uczniów,                                     konkurs

 

W ramach działań w regionie, uczestniczki MHNR7 z naszej szkoły tj. A. Fangerog, A. Waleczkowska, G. Urban i J. Mądrowska, przeprowadziły w dniu 28.01. 2014r. spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Marcinkowie. Podczas prezentacji przekazały najważniejsze informacje na temat chłoniaków- grupy nowotworów układu limfatycznego, tj. objawów towarzyszących chorobie, sposobów  rozpoznawania i diagnozy, prawdopodobnych przyczyn  oraz leczenia i zapobiegania. Spotkanie zakończyło się rozdaniem ulotek oraz zbieraniem podpisów pod deklaracją Zachęcę jedną osobę do wykonania badania profilaktycznego.

galeria>>

 

W dniu 29 stycznia 2014 roku dziewczęta zaangażowane w realizację założeń 7 edycji programu Mam Haka Na Raka przeprowadziły Dzień Hakowicza. Rozpoczął się on w Szkole Podstawowej w Marcinkowie o godzinie 1030 spotkaniem profilaktycznym z uczniami klas V i VI. Młodzież otrzymała informacje na temat nowotworów- przyczyn, rozpoznania, diagnozy i leczenia chłoniaków. Spotkanie zakończyło się konkursem, w którym wzięło udział 20 dzieci.

Po wręczeniu nagród wszyscy uczestnicy ruszyli z transparentami na temat chłoniaków w kierunku Gębic. Po przemarszu ulicami Gębic nasze hakowiczki  zbierały podpisy pod deklaracją Zachęcę jedną osobę do wykonania badania profilaktycznego oraz rozdawały ulotki własnego projektu oraz informacje o dniu otwartym w szpitalu onkologicznym w Fordonie.

galeria>>

 

W dniu 23 stycznia 2014r. o godzinie 17 00 odbyło się w auli Zespołu Szkół w Bielicach spotkanie „hakowiczów” z rodzicami uczniów. Jednym z zadań postawionych przed uczestnikami  MHNR7 jest zdobycie wiedzy na temat chłoniaków i ich profilaktyki oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej, która ma być wykorzystywana w spotkaniach profilaktycznych. Właśnie taka prezentacja umożliwiła naszej drużynie przekazanie rodzicom informacji m.in. na temat czym są chłoniaki, jakie mogą być przyczyny ich rozwoju oraz jak się je leczy.

Dodatkowo uczestnicy spotkania otrzymali ulotki zawierające najważniejsze informacje z prezentacji oraz mieli możliwość podpisania deklaracji: „Zachęcę jedną osobę do wykonania badania profilaktycznego”.

 

galeria>>

 

W grudniu 2013r. ZS w Bielicach przystąpił do 7 edycji Ogólnopolskiego Programu Mam Haka Na Raka. W skład zarejestorwanej drużyny wchodzą dziewczęta z klasy I LO- Aleksandra Fangerog, Anna Waleczkowska, Jagoda Mądrowska, Magdalena Kurdys i Grażyna Urban, pod opieką pani Anny Szalaty.

Hakowiczki będą działać w regionie do końca lutego 2014r. W tym czasie zamierzają zapoznać jak najwiekszą grupę ludzi z problematyką chłoniaków, gdyż ta grupa nowotworów jest tematem tegorocznej edycji programu.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontakt:
tel: (52) 315 59 60
(52) 315 04 92
fax: wew: 139
e-mail:
sekretariat@zs-bielice.pl
Rajd Weteranów Szos


Regionalne Targi Rolne


MEN


Kuratorium Oświaty


Centralna Komisja Egzaminacyjna


Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna

/
Starostwo Powiatowe w Mogilnie


Urząd Miejski w Mogilnie

Współpracujemy z:


Fundacja Powiatu Mogileńskiego


schronisko Szrenica


schronisko Dom Śląski

/
schronisko Samotnia


Copyright © 2011 ŁJ SM