UWAGA!!! Proszę nie udostępniać hasła do zakładki "dla nauczycieli" osobom spoza rady pedagogicznej.

 

 


Plan lekcji (oddziałów, nauczycieli i sal lekcyjnych)>>>


Plan pracy szkoły 2019/20>>>


Statut wersja robocza styczeń 2020 >>>


 

EGZAMIN ZAWODOWY

Prezentacja: Organizacja i przeprowadzanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - styczeń/luty 2020 <pdf>


Wnioski o dopuszczenie programu

wniosek o dopuszczenie programu: szkoła branżowa>>>

wniosek o dopuszczenie programu: technikum>>>

wyjaśnienia do wniosków>>>


Bezpieczna szkoła

- Kompendium wiedzy
- Zagrożenia i zalecane dzialania profilaktyczne w zakresie bezpieczenstwa fizycznego i cyfrowego uczniów
- Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrozen fizycznych w szkole


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - SZKOLENIE

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Ocenianie nauczycieli

- arkusz oceny pracy pedagoga szkolnego
- informacja na temat zapoznania z projektem oceny pracy nauczyciela
- karta samooceny nauczyciela
- materiał pomocniczy do oceny pracy nauczyciela
- regulamin oceny pracy nauczyciela
- uchwala rady pedagogicznej w sprawie zaopiniowania wskazników oceny pracy nauczycieli
- wskazniki oceny pracy nauczyciela dyplomowanego
- wskazniki oceny pracy nauczyciela kontraktowego
- wskazniki oceny pracy nauczyciela mianowanego
- wskazniki oceny pracy nauczyciela stażysty


Dokumenty szkoły


Szkolne plany nauczania (tzw. siatki godzin)


Inne dokumenty

kontakt:
tel: (52) 315 59 60
(52) 315 04 92
fax: wew: 139
e-mail:
sekretariat@zs-bielice.pl
Rajd Weteranów SzosRegionalne Targi Rolne


MEN


Kuratorium Oświaty


Centralna Komisja Egzaminacyjna


Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna

/
Starostwo Powiatowe w Mogilnie


Urząd Miejski w Mogilnie

Współpracujemy z:


Fundacja Powiatu Mogileńskiego


schronisko Dom Śląski


Copyright © 2011 ŁJ SM