Procedury bezpieczeństwa w szkole

- Kompendium wiedzy
- Zagrożenia i zalecane dzialania profilaktyczne w zakresie bezpieczenstwa fizycznego i cyfrowego    uczniów
- Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrozen fizycznych    w szkole

-„Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”

- PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SKAŻENIA CHEMICZNEGO I BIOLOGICZNEGO SZKOŁY
  SPOSÓB POSTĘPOWANIA


JEŚLI RODZICE MAJĄ POTRZEBĘ SPOTKANIA SIĘ Z DYREKTOREM SZKOŁY, WYCHOWAWCĄ KLASY, NAUCZYCIELEM, PEDAGOGIEM LUB PSYCHOLOGIEM, SĄ GOŚĆMI ZAWSZE MILE WIDZIANYMI W SZKOLE.


Instrukcja uzyskania dostępu do dziennika elektronicznego

Od roku szkolnego 2016/17 w Zespole Szkół w Bielicach prowadzony jest dziennik elektroniczny.
Po zalogowaniu rodzic i uczeń mogą sprawdzić:
- aktualny plan lekcji,
- terminy sprawdzianów, kartkówek,
- bieżące, proponowane i semestralne oceny,
- nieobecności,
- uwagi.
W celu uzyskania dostępu do dziennika rodzic powinien dostarczyć wychowawcy klasy adres
e-mailowy, który będzie służył jako login
Następnie, korzystając z dowolnej przeglądarki internetowej, należy wpisać adres internetowy naszej szkoły (poniżej) i ustalić hasło dostępu.
------------------------------
Adres internetowy do filmu instruktażowego "Jak po raz pierwszy zalogować się do systemu Uonet+ (do dziennika elektronicznego)"

https://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-filmy/uonetplus/fup_012-haslo.mp4

Adres internetowy dziennika naszej szkoły:

https://uonetplus-dziennik.vulcan.net.pl/powiatmogilenski/001214/


Problemy z zalogowaniem się do panelu Uczeń w dzienniku elektronicznym Uonet+.

Od wielu rodziców i uczniów otrzymujemy informację, że mają problemy z zalogowaniem się do panelu Uczeń w dzienniku elektronicznym Uonet+. Po wpisaniu loginu i hasła pojawia się strona o braku uprawnień do logowania.
Powtórzenie czynności logowania powoduje, że po trzeciej lub czwartej próbie logowanie się udaje.
W tej kwestii kontaktowaliśmy się z firmą Vulcan i otrzymaliśmy następującą informację:
"Szanowni Państwo,
Proszę  wyczyścić historię przeglądania i aplikacje cookies z pamięci podręcznej przeglądarki internetowej

https://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/techniczne/Tech_Pliki-cookie.pdf "


JEŚLI RODZICE MAJĄ POTRZEBĘ SPOTKANIA SIĘ Z DYREKTOREM SZKOŁY, WYCHOWAWCĄ KLASY, NAUCZYCIELEM, PEDAGOGIEM LUB PSYCHOLOGIEM, SĄ ZAWSZE MILE WIDZIANYMI W SZKOLE GOŚĆMI.

W przypadku wszelkich pytań, spostrzeżeń i uwag dotyczących zarówno uczniów, jak również pracy szkoły, prosimy o kontakt:

a) telefoniczny  (52) 315 59 60
                       (52) 315 04 92
                      (fax: wewnętrzny139)
b) e-mailowy   sekretariat@zs-bielice.pl
c) indywidualny (w czasie niekolidującym z procesem dydaktycznym)

kontakt:
tel: (52) 315 59 60
(52) 315 04 92
fax: wew: 139
e-mail:
sekretariat@zs-bielice.pl
Rajd Weteranów SzosRegionalne Targi Rolne


MEN


Kuratorium Oświaty


Centralna Komisja Egzaminacyjna


Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna

/
Starostwo Powiatowe w Mogilnie


Urząd Miejski w Mogilnie

Współpracujemy z:


Fundacja Powiatu Mogileńskiego


schronisko Dom Śląski

/


Copyright © 2011 ŁJ SM