Zajęcia 2017/2018

Cel projektu

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku pracy poprzez realizację wsparcia dla 200 uczniów szkół zawodowych z terenu Powiatu Mogileńskiego do końca września 2018 r.                   nformacja>>
                                                                                                                                                     Lista uczestników>>


„Wiedza kluczem do sukcesu” nr WND-POKL.09.01.02-04-083/13 Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 ”Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,  Poddziałania 9.1.2 ”Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”  Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

więcej>>

 

„Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego – V” realizowanego przez Powiat Mogileński w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej>>

galeria zdjęć z zajęć

Kelner barman sommalier>>
Kombajn i ciągnik>>
Kuchnie świata>>
Przewodnik terenowy>>
Warsztaty cukiernicze>>
Wirtualne laboratoria>>

kontakt:
tel: (52) 315 59 60
(52) 315 04 92
fax: wew: 139
e-mail:
sekretariat@zs-bielice.pl
Rajd Weteranów SzosRegionalne Targi Rolne
retro
szk

Program Aktywny Uczeń


MEN


Kuratorium Oświaty


Centralna Komisja Egzaminacyjna


Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna

/
Starostwo Powiatowe w Mogilnie


Urząd Miejski w Mogilnie

Współpracujemy z:


Fundacja Powiatu Mogileńskiego


schronisko Szrenica


schronisko Dom Śląski

/
schronisko Samotnia


Copyright © 2011 ŁJ SM