UWAGA!!! Nowa strona ZS Bielice - witamy!!

 


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014

Przewodnicząca: Sylwia Kornacka

Zastępca przewodniczącej: Marek Mądrowski

Prezydium RR:

Patrycja Nadolińska - członek
Sylwia Lech - członek
Aneta Pawlak - sekretarz

Komisja Rewizyjna:

Rafał Pietrzak
Wiesław Sztafel
Janusz Dzikowski

Opiekun RR z ramienia szkoły: Gabriela Nowińska.

Komunikaty Rady Rodziców

1. Rada Rodziców informuje wszystkich rodziców uczniów Zespołu Szkół w Bielicach, że za jej pośrednictwem można składać  wnioski, a także propozycje związane z  działalnością szkoły. Wszystkie cenne uwagi zostaną przekazane Panu Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej i będą służyły dalszemu rozwojowi i podnoszeniu poziomu edukacyjnego placówki. Ewentualne propozycje można również przekazać za pośrednictwem opiekuna RR ze strony szkoły-pani Gabrieli Nowińskiej, tel. 662102990, e-mail: gabrielanowinska@wp.pl.
Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych rodziców do współpracy, a także pozyskiwania środków finansowych przeznaczonych na imprezy, które będą organizowane przez rodziców w trakcie roku szkolnego.


2. Informujemy, że ze środków zgromadzonych z wpłat rodziców, wszyscy uczniowie szkoły otrzymali słodki upominek na Święta Bożego Narodzenia. Czekolady zostały wręczone przez wychowawców podczas wigilii klasowych.

 

 

kontakt:
tel: (52) 315 59 60
(52) 315 04 92
fax: wew: 139
e-mail:
sekretariat@zs-bielice.pl
Rajd Weteranów SzosRegionalne Targi Rolne


MEN


Kuratorium Oświaty


Centralna Komisja Egzaminacyjna


Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna


Starostwo Powiatowe w Mogilnie


Urząd Miejski w Mogilnie

Współpracujemy z:


Fundacja Powiatu Mogileńskiego


schronisko Szrenica


schronisko Dom Śląski


schronisko Samotnia


Copyright © 2011 ŁJ SM