UWAGA!!! Nowa strona ZS Bielice - witamy!!


NR KONTA  DO WPŁAT ZA  INTERNAT: 64156000132424756600000005


 I n t e r n a t  zaprasza dziewczęta  oraz chłopców gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych  do zamieszkania w przytulnych i dobrze wyposażonych pokojach ( 3-osobowych).
Budynek zewsząd otoczony jest zielenią oraz bezpiecznymi terenami sportowo – rekreacyjnymi. Bogate zasoby bazy materialnej podnoszą jakość opieki i wychowania.
Są to:

  • świetlica z pełnym wyposażeniem ( x-box z kinectem, stół bilardowy),
  • stoły do tenisa,
  • sala gimnastyczna,
  • boiska do piłki: nożnej, ręcznej, siatkowej i koszykowej,
  • kino,
  • fitness club

   Zapewniamy:

  • Całodzienne wyżywienie za niską stawkę – 11 zł /dziennie (4 smaczne i zdrowe posiłki),
  • Całodobową opiekę od niedzieli do piątku sprawowaną przez wykwalifikowanych i przyjaznych wychowawców.

Kierownik internatu:
mgr Leszek Maciejewski
tel. 52 315-04-92 wew. 132

Wychowawcy:
tel. 52 315-04-92 wew. 134

GRUPA I - mgr Ewelina Luzar-Gościak
GRUPA II - mgr Anna Trębusiewicz
GRUPA III - mgr Karolina Kozicka / mgr Bernard Łaganowski

mgr Kociołł Katarzyna
mgr Kowal Ewa
mgr Kraśny Paweł
mgr Leśniewski Marcin
mgr Łączyński Robert
mgr Maciejewska Justyna
mgr Marciniak Katarzyna
mgr Nowińska Dominika
mgr Paternoga Magdalena

W placówce staramy się tworzyć optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka organizując różnorodne zajęcia (kulturalne, sportowe, turystyczne, manualne, kulinarne).
Realizujemy programy profilaktyczne, integrujemy się na biwakach oraz wyjazdach  do kina, chętnie pomagamy w nauce.
Misją naszego internatu jest opieka i kształcenie młodzieży w dobrych warunkach socjalno – bytowych, dobrze zorganizowanej pracy oraz harmonijnym współdziałaniu nauczycieli, rodziców, wychowanków i środowiska lokalnego.  
Dodatkowym atutem ucznia naszej szkoły jest możliwość otrzymywania stypendium „Szansa” i „Zdolni”.
Nasi wychowankowie to wartościowi ludzie przygotowani do pełnienia różnych ról w społeczeństwie i potrafiący sprostać wyzwaniom współczesności.


Z A M I E S Z K A J   U   N A S  !!
Z A P R AS Z A M Y ! ! !

                        

kontakt:
tel: (52) 315 59 60
(52) 315 04 92
fax: wew: 139
e-mail:
sekretariat@zs-bielice.pl
Rajd Weteranów SzosRegionalne Targi Rolne


MEN


Kuratorium Oświaty


Centralna Komisja Egzaminacyjna


Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna


Starostwo Powiatowe w Mogilnie


Urząd Miejski w Mogilnie

Współpracujemy z:


Fundacja Powiatu Mogileńskiego


schronisko Szrenica


schronisko Dom Śląski


schronisko Samotnia


Copyright © 2011 ŁJ SM